Ulrika Torstensson

Samtalsterapi och parterapi

Samtalsterapi
Par- och relationsterapi
Coaching för chefer
Stresshantering
Mottagning i Danderyd och i Stockholm City

shape

Jag erbjuder

Jag möter dig och lyssnar med öppenhet, närvaro och värme. Jag erbjuder stöd, verktyg och vägledning i din utveckling. Jag erbjuder en trygg plats där du kan växa och utveckla en sund vuxen sida, öka livsglädjen samt få stöd i kris och utveckling. I terapi och coaching arbetar jag utifrån psykosyntesen som grund men integrerat med inslag av andra tekniker och metoder för att anpassa stödet utifrån just dina behov och förutsättningar.

Samtalsterapi

Samtalsterapi är för dig som har hamnat i en period av frustration och kris och behöver verktyg och strategier för att komma vidare och för att hantera vardagen.
Samtalsterapi är också för dig som söker personlig utveckling. Du kanske behöver komma ur gamla vanor, rädslor och beteendemönster som inte längre gynnar dig. Du kanske upplever en längtan efter något mer i livet. Eller kanske båda delarna samtidigt, det kan vara svårt att sortera vad som är vad.

Ett inre arbete i samtalsterapi hjälper dig till bättre självkänsla och självmedkänsla, ökad medvetenhet om känslor och behov, kapacitet att hantera livets med- och motgångar på ett mer sunt och moget sätt samt större livsglädje.
Läs mer...

Coaching och stresshantering

I coaching arbetar du med att nå ett specifikt mål som du sätter upp. Målet kan handla om nästan vad som helt, till exempel att förändra ett visst mönster eller lära dig något nytt sätt.
Läs mer...

När det kommer till stress kan det handla om att hitta strategier och verktyg för att ha en fungerande vardag till exmepel under perioder av kris och hög press. Det kanske finns sjukdom i familjen, svårigheter i familjerelationer, skilsmässa, obalans eller frustration när det finns familjemedlemmar med särskilda behov. Kanske vill du bli vän med din oro och stress istället för att kämpa emot.
Läs mer...

Parterapi och relationscoaching

I parrelationer där dialogen brister kan det vara en fördel att ha en neutral part med som underlättar dialogen och hjälper er att nå fram till varandra.

Parterapi kan också vara ett sätt att kunna möta varandra på ett djupare plan och få guidning i att dela erfarenheter och sår och få verktyg att kunna finnas som stöd för varandra.

Läs mer...

Coaching för chefer

För dig som är chef och har utmaningar i arbetet och/eller privat och behöver bli mött och förstådd både på ett professionellt plan och på ett personligt plan samtidigt.

För dig som är ny som chef och vill få verktyg och vägledning för att bli tryggare i din roll och landa i hur du ser dig själv som ledare. Du kanske behöver stöd i att hantera relationer på arbetsplatsen, både i grupp och med enskilda medarbetare.

Läs mer...

Ulrika

Boka tid

Du kan boka tid på två sätt.

1) Kontakta mig via mejl eller sms, så bokar vi en tid gemensamt. Du får tiden bekräftad via mejl.
ulrika@inspiravita.se
SMS 070-641 94 91

2) Boka via bokningskalender online.
OBS! Just nu är kalenderfunktionen inte tillgänglig.


Samtalsrum

Välkommen!

Jag har min mottagning hos Samtalsterapi Norrort i Danderyd, nära Danderyds sjukhus.
En dag i veckan tar jag också emot på Linnégatan i Stockholm City

Varmt välkommen att höra av dig!

Kontakta mig


ulrika@inspiravita.se

SMS 070-641 94 91


Skicka gärna sms, då jag ofta
har svårt att svara direkt.
Jag ringer upp så snart jag får möjlighet.

Mottagning i Danderyd


Besöksadress:

Samtalsterapi Norrort

Mörbyleden 20, Danderyd


www.samtalsterapinorrort.se


Mottagning i Stockholm City

Besöksadress:

Linnégatan 44, 2 tr, Stockholm

Holding-hands

Priser


Terapi för vuxna och unga vuxna

Samtalsterapi 60 minuter...........................................950 kr

Samtalsterapi 75 minuter...........................................1150 kr

Samtalsterapi 90 minuter...........................................1350 kr

Samtalsterapi online 60 minuter................................950 kr


Coaching

Samtalscoaching 60 minuter.....................................950 kr

Stresshantering, stödsamtal 60 minuter..................950 kr

Coaching för chefer, 60 minuter................................950 kr


Par- och relationsterapi/coaching

Parterapi 90 minuter...................................................1500 kr

Parterapi 120 minuter..................................................1900 kr

Relationscoaching, 2 pers 60 minuter.......................1200 kr

Relationscoaching, 2 pers 90 minuter.......................1500 kr


Priserna gäller inklusive moms för privatpersoner
och exklusive moms för företag. Betalning sker mot faktura.

Jag erbjuder rabatterade priser för studenter.